Advertències i Seguretat C

  • Utilitzar només en aigua on el nen pugui mantenir-se en peu i sota la vigilància d'un adult.