Garantia

Garantia Legal
 
Per llei tots els productes tenen una garantia de 2 anys però a partir dels 6 mesos, els particulars han de provar mitjançant un perit que el producte té un defecte en origen . Veure més informació al document del BOE :

La garantia no cobreix danys derivats d'instal·lació o muntatge incorrecte, accidents, abús, ús comercial (en productes d'ús privat), mal ús o manteniment inapropiat, ni cobreix danys atribuïts al "desgast per ús" normal del producte.
 
Encara que el seu producte ja no estigui en garantia , contacti amb nosaltres i intentarem aconseguir-li el recanvi , la gran majoria dels nostres clients està molt satisfet amb les compres que han fet a la nostra botiga , però és llei de vida que amb els anys hagi peces del producte que es poden trencar . Això és normal i no és culpa de ningú . El millor és contactar amb nosaltres , i parlarem amb el fabricant per aconseguir el recanvi . Moltes vegades tenim sort, encara que hagi passat molt de temps.
 
La Garantia Comercial
 
Cada fabricant té les seves garanties , moltes vegades aquestes varien segons el producte , la part del producte o fins i tot el tipus d'ús . La garantia comercial sempre és un afegit a la garantia legal . A continuació els hem posat més informació sobre algunes de les garanties que ofereixen els fabricants , en cas de no trobar informació sobre el producte que ens ha comprat , preguntar.
 
Garantia comercial de BERG TOYS
 
Trobareu més informació sobre la garantia comercial dels productes BERG TOYS en aquesta secció .
 
Fusta dels estructures de joc d'ús privat
 
En els estructures de joc de fusta tractada d'ús privat , els fabricants donen 10 anys de garantia contra la putrefacció i les plagues . Recordin que la fusta dels parcs infantils i gronxadors d'ús privat té esquerdes , això és completament normal i no suposen cap risc . Donem més informació sobre la fusta dels gronxadors en aquesta secció .
 
Parcs infantils i gronxadors d'ús públic
 
Als parcs infantils d'ús públic la garantia s'especifica per parts :
La SEGURETAT , QUALITAT i RESISTÈNCIA és una preocupació constant en el disseny i fabricació dels nostres jocs infantils i mobiliari urbà . En línia amb aquest fort compromís amb la qualitat i resistència TOPLUDI SL . importa i representa , equipaments per a les àrees d'esbarjo amb materials de primera qualitat i els tractaments més adequats per assegurar una durabilitat màxima enfront de les inclemències del temps i per a un ús intensiu a l'aire lliure :
- FUSTA LAMINADA i tractada prèviament en autoclau a nivell IV .
- ACER recobert amb pintura en pols polièster termoendurible al forn i acer galvanitzat en calent o inoxidable en les superfícies de major desgast .
- PANELLS DE HDPE ( Polietilè d'alta densitat ) amb protecció davant radiació UV .
la qual cosa ens permet oferir les següents garanties :
10 ANYS DE GARANTIA anti putrefacció fúngica i contra atacs d'insectes xilòfags de tota la fusta estructural .
5 ANYS DE GARANTIA per als elements estructurals d'acer i els panells de HDPE .
2 ANYS DE GARANTIA per als elements mòbils i la resta de material .
TOPLUDI SL . es compromet a mantenir la disponibilitat de peces de recanvi
per un mínim de 5 anys .
Aquesta garantia no inclou els revestiments superficials decoratius que necessiten un manteniment periòdic . Aquestes garanties impliquen el lliurament lliure de costos de peces de recanvi en cas de fallada de fabricació dels mateixos . El vandalisme , l'ús anormal , els deterioraments causats per una incorrecta instal · lació o la manca de manteniment no estan coberts per la garantia ni tampoc el desgast normal .