Advertències i Seguretat C

  • Utilitzar sota la supervisió d'un adult.