Xarxes armades parcs infantils


Si tenen un parc infantil i necessiten canviar la seva xarxa haurien dir-nos exactament com tenen la xarxa.
Ens haurien d'enviar una foto amb la xarxa i respondre'ns a les següents preguntes perquè puguem fer-li el pressupost de la xarxa, el més exacta possible a la xarxa del seu parc infantil. És important que ens ajudi a resoldre aquests dubtes per fabricar la xarxa que vostè necessita.
Per fer un pressupost d'una xarxa d'escalada per a un parc infantil d'ús públic cal la següent informació:

1- Mides totals exteriors de la xarxa:
2- Mides quadres interns:
3- Diàmetre i longitud de les barres

mides xarxes parcs infantils


4.A- Quin tipus d'ancoratge té la xarxa als laterals?

ancoratges cordes xarxa parc infantils
guardacap corda xarxa parc infantil

4.B Si tenen l'ancoratge del tipus 2 (Barra roscada) o 4 (guardacaps de plàstic amb cargol d'ull roscat) ens haurien de dir a més el calibre i la longitud de l'ancoratge. Per exemple: M12x120mm

5 - Tipus de connectors que tenen les cordes de la xarxa.
Connector de corda 1:
connector de corda de xarxa 1
Connector de corda 2:
connector de corda de xarxa
Connector de corda 3:
connector de corda de xarxa 3
Connector de corda 4:
connector de corda de xarxa 4
6- Colors de les cordes de la xarxa:
colors de les cordes de la xarxa
7- Colors dels connectors de plaàstic de les cordes de la xarxa (en cas que siguin de plàstic):

connectors de les cordes de les xarxes de plàstic

Envieu si us plau, una foto de la xarxa, així els tècnics podran resoldre molts dels dubtes que tinguin sobre la seva xarxa. El nostre email és el següent:
contactin amb topludi

Amb tota aquesta informació els hi podrem fer un pressupost de la xarxa del seu parc infanil d'ús comercial o públic.